Proiecte culturale la Uniunea Armenilor din România Sucursala Iași